اطلاعیه درخواست جهت مجلات isi و scopus
1398/11/02

پژوهشگران محترمی که مقاله آن‌ها در کنگره مورد پذیرش کمیته علمی قرار گرفته است، به استحضار می‌رساند جهت اخذ پذیرش مقالات از مجلات پایگاه‌های تامسون رویترز و اسکپوس درصورتی که مقالات به زبان پارسی می‌باشد تا تاریخ 20 بهمن ماه 98 اقدام به ترجمه مقاله خویش نمایند و یا از بخش خدمات هزینه ترجمه آن را پرداخت نموده، بدیهی است که مقالاتی که به زبان انگلیسی ارسال گردیده است شامل نمی‌باشند و این اطلاعیه "صرفا مربوط به مقالات پارسی" می‌باشد. کلیه پژوهشگران جهت درخواست اکسپت اطلاعیه‌های بعدی را پیگیری نمایید.